Altres textos

Les sèries, els dramàtics, i els fulletons: Un grup de personatges protagonitzen una acció i segueixen un guió.

Les pel·lícules: Moltes estan basades contes i novel·les.


Les paròdies: Posen en ridícul a personatges i situacions d’actualitat.

Les cançons: Són creacions poètiques o poemes musicals.


Les tertúlies literàries són programes sobre llibres i/o autors concrets, però no són literaris i divulguen les creacions d’escriptors.

Aquesta petita història es classifica en comèdia de situació perquè estan en una situació divertida amb un final previsible que normalment humilla als personatges i això provoca riure al lector.